Dự án mía của bộ khoa học công nghệ

Địa chỉ: xã Thọ lâm, H. Thọ Xuân, Tp. Thanh Hóa

Diện tích: Tổng đầu tư 60 tỷ