Ông Nguyễn Trung Dũng

– Cung cấp sản phẩm dưa vàng kim hoàng hậu, cà chua, dưa chuột có chất lượng cao đã được thực nghiệm tại Lam Sơn.

– Cung cấpcác giải pháp hệ thống tưới, các quy trình kỹ thuật phân bón, thuốc BVTV, chế phẩm IEM trong sản xuất.