Ông Nguyễn Văn Dương

Địa chỉ: Xã Thiệu Hưng , H. Thiệu Hóa, Thanh Hóa

Diện tích: 1,2 ha

– Cung cấp giống cây ăn quả có múi như: Cam V2, Cam Mỹ,  Bưởi luận văn, Bưởi da xanh có chất lượng cao đã được thực nghiệm tại Lam Sơn.

– Cung cấpcác giải pháp hệ thống tưới, các quy trình kỹ thuật phân bón, thuốc BVTV, chế phẩm IEM trong sản xuất.

– Nhận tư vấn các dự án cấp tỉnh và Trung ương cho cây ăn quả có múi.