Ông Nguyễn Văn Long

Địa chỉ: xã Thọ lâm, H. Thọ Xuân, Tp. Thanh Hóa

Diện tích: 0,4 ha

Cung cấp giống cây ăn quả có múi như: Cam V2, Cam Mỹ,  Bưởi luận văn, Bưởi da xanh có chất lượng cao đã được thực nghiệm tại Lam Sơn.

Cung cấpcác giải pháp hệ thống tưới, các quy trình kỹ thuật phân bón, thuốc BVTV, chế phẩm IEM trong sản xuất.

Nhận tư vấn các dự án cấp tỉnh và Trung ương cho cây ăn quả có múi.