Ông Phạm Văn Kiên

Địa chỉ: Xã Kiên Thọ, H. Ngọc Lặc, Thanh Hóa

Diện tích: 0,2 ha

– Cung cấp giống cây ăn quả có múi như: Cam V2, Cam Mỹ,  Bưởi luận văn, Bưởi da xanh có chất lượng cao đã được thực nghiệm tại Lam Sơn.

– Cung cấpcác giải pháp hệ thống tưới, các quy trình kỹ thuật phân bón, thuốc BVTV, chế phẩm IEM trong sản xuất.

– Nhận tư vấn các dự án cấp tỉnh và Trung ương cho cây ăn quả có múi.